Tornar enrere

28 de maig de 2020

Nou conveni de col·laboració amb Biotecnal per la validació dels plans de contingència dels càmpings gironins

Biotecnal és un laboratori industrial líder en el seu sector amb més de 40 anys d’experiència proporcionant serveis integrals per l’assegurament de la Qualitat, en el sector alimentari, instal·lacions turístiques, hostaleria i restauració.

Acreditats per ENAC segons la UNE EN 17025 i certificats d’acord amb la norma UNE ISO 9001:2015.

Disposen d’un centenar de tècnics propis qualificats amb capacitat d’oferir assessorament en serveis de qualitat. Ubicats en tot el territori de l’estat espanyol, incloent-hi Illes Balears i Canàries on ofereixen els següents serveis:

Àrea Laboratori

– Anàlisis alimentaris (FQ, Microbiològics, Al·lèrgens, …)

Controls de Superfície, aigües i ambientals de Covid-19

– Anàlisis aigües de xarxa, dipòsits, piscines, rec, pou, residuals,

– Anàlisi de legionel·la

– Controls microbiològics de superfícies en banys, piscines, vestuaris, zones comuns, esportives, gimnasos, …

– Emissió de certificats de compliment de protocols de neteja i desinfecció.

Àrea Assessoria / Sistemes Gestió

– Certificació acompliment mesures adoptades Covid-19

– Elaboració i Revisió de plans d’Higiene i Desinfecció

– Plans d’higiene i prevenció Legionel·losi en piscines, dutxes, WC, zones comuns, …

– Formació Seguretat Alimentaria, Manipulació Aliments

– Asesoría e Implantació Sistemes de Qualitat i Seguretat Alimentaria (APPCC, ISO 9001, 14001, 22000)

– Auditories Internes 

– Estudis de mercat

– Mistery Shopping (Client invisible)

Altres notícies relacionades

Arxiu

Segueix-nos!